Nieuws


donderdag 27 feb 2020
KNB voedt verkiezingsprogramma’s Tweede Kamerverkiezingen
Breng het huwelijksgoederenregister onder bij het notariaat, onderzoek de mogelijkheid van een erfrechtovereenkomst naar Belgisch model en stel een nationaal coördinator aanpak criminaliteit in. Deze en andere suggesties doet de Koninklijke Notarië...

lees meer
woensdag 19 feb 2020
Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot UBO-register
De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, onderzoekt of Wwft-instellingen zoals notarissen ruimere toegang tot het UBO-register kunnen krijgen. Dat blijkt uit zijn antwoorden op vragen van de Eerste Kamercommissie voor Financiën over de wetsvoorst...

lees meer
dinsdag 18 feb 2020
Private inlogmiddelen mogelijk onder Wet digitale overheid
De Tweede Kamer heeft dinsdag de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen. Hiermee wil de regering online zakendoen met de overheid eenvoudiger, betrouwbaarder en toekomstbestendig maken. Private inlogmiddelen, zoals NotarisID, spelen hierbij een belan...

lees meer
dinsdag 18 feb 2020
Verwerking herverkavelingakte nagenoeg onwerkbaar door wetsvoorstel
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ziet nog enkele verbeterpunten in het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Met name de nieuwe manier om herverkavelingsakten te verwerken levert problemen op....

lees meer
maandag 17 feb 2020
GCV adviseert over wetsvoorstel verbieden van rechtspersonen
De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) steunt het wetsvoorstel dat het verbieden van rechtspersonen, die tegen de openbare orde ingaan, makkelijker moet maken. De commissie geeft de Tweede Kamer nog wel enkele aanbevelingen mee....

lees meer
vrijdag 14 feb 2020
PvdA stelt Kamervragen over erkennen huwelijk in het buitenland
Is het waar dat niet alle landen een huwelijk erkennen dat eerst een geregistreerd partnerschap was? En hoe kan een buitenlandse overheid weten hoe het huwelijk tot stand is gekomen? Deze Kamervragen heeft PvdA’er Attje Kuiken gesteld naar aanleidi...

lees meer